تمام دانش ما در مقایسه با واقعیت،ابتدایی و کودکانه است.ولی با این حال با ارزشترین دارایی ماست.آلبرت اینشتین
 

فیزیک برای امروز و فردا

آشنایی با فیزیک و قلمرو حکومت آن

» نجوم آماتوری رو از کجا شروع کنیم؟ :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» تک قطبی مغناطیسی و VMR-PCR :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» دیورژانس شدت میدان گرانشی :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» آیا اینشتین درست مى گفت ؟ :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» انفجار هسته ای :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» آزمون تئوری نسبیت : حق با انیشتین بود :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» اثبات مجدد تئوری نسبیت انیشتین :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» حاشیه ای فلسفی بر مکانیک کوانتومی :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» پس زمینه فلسفی اصل عدم قطعیت :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» نظریه بی بینهایت در ریاضیات معاصر :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» آینده بشر در فضا :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» استیفن هاوکینگ :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
» فیزیک پلاسما :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» ده آزمایش که جهان را متحول کرد :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» آیا فیزیک به پایان خود رسیده است؟ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥
» چگونگی دستیابی به دماهای بسیار پایین و نحوه اندازه گیری آن :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» تئوری ریسمان :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» عصر اتمی :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» فیزیک نظری مشکلات و راه حل ها :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
» آیا فیزیک به پایان خود رسیده است؟ :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
» انقلاب نسبیت :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» زمان صفر :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» روابط بین اشیا در جهان اتمى :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» محیط زمین در حال رشد است :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» چگونه اورانیوم به انرژی تبدیل می شود؟ :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» در جستجوی زمان موهومی :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» پروفسور عبدالسلام :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» جورج گاموف :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» اینشتین :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» کوپرنیک :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» عصر اتمی :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» ماده و صورت :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» میدانهای حیاتی :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» فیزیک ذرات بنیادی :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» تاریخچة مختصر فیزیک :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» فیزیک محاسباتی :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» فیزیک چیست؟ :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤