تمام دانش ما در مقایسه با واقعیت،ابتدایی و کودکانه است.ولی با این حال با ارزشترین دارایی ماست.آلبرت اینشتین
 

فیزیک برای امروز و فردا

آشنایی با فیزیک و قلمرو حکومت آن

 

 دانلود کتاب مرجع مقدماتی و مفهومی فیزیک(11.7 مگا بایت)

دانلود کتاب مرجع فیزیک شامل هزار صفحه (68 مگا بایت)

 

دانلود رايگان مجموعه ای شامل شش جلد کتاب فيزيک مقدماتی:

1-فیزیک نیوتونی - سینماتیک ، دینامیک و گرانش (17 مگا بایت)

2-قانون های پایستگی (9 مگا بایت)

3-نوسان و موج (6 مگا بایت)

4-الکتریسیته و مغناطیس (10 مگا بایت)

5-اپتیک (13 مگا بایت)

6-فیزیک جدید (4 مگا بایت)

دو کتاب جالب :

«جهانی که من میبینم» از اینشتین(384 کیلو بایت)

کتاب "فیزیک از آغاز تا امروز"

دانلود کتاب فیزیک کوانتمی آیزنبرگ به زبان فارسی:

فصل 1 و 2

فصل 3 و 4  

فصل 5

فصل 6

فصل 7

فصل 8  

فصل 9 

فصل 10

پیوست (قسمت اول)    پیوست (قسمت دوم) 

حل المسائل فصل های 1 تا 6

 

کتاب مکانیک کلاسیک نوشته استاد لاندائو جلد اول