تمام دانش ما در مقایسه با واقعیت،ابتدایی و کودکانه است.ولی با این حال با ارزشترین دارایی ماست.آلبرت اینشتین
 

فیزیک برای امروز و فردا

آشنایی با فیزیک و قلمرو حکومت آن

در اینجا بعضی از نرم افزار های فیزیکی رو برای شما قرار دادم که امیدوارم به دردتون بخوره.

 

محاسبه نیروهای وارد بر میله و لولا

شبيه ساز طيف اتم هيدروژن

شبيه ساز پديده هاي فيزيك و نجوم

شبيه ساز قانون كولن

شبيه ساز ميدانهاي الكتريكي

شبيه ساز وضعيت الكترون و پوزيترون